Om mitt arbeid:

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

 

Jeg arbeider hovedsakelig med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative- og det non-figurative i mitt kunstnerskap. Bildene karakteriseres ofte av strengt formale komposisjoner bestående av farge, flater og linjer. Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret. 

Jeg forsøker å finne et direkte og autentisk uttrykk som representerer indre følelser/ det som ligger i vår underbevissthet: ”Jeg tar bilder for å utforske grenser.” 

 

Fortolkningen av bildene er ikke gitt av motivet, men vokser fram i dialog mellom bildet og betrakteren. Fargene og deres innvirkning på hverandre er viktig. Dets budskap varierer med måten lyset faller på og med betrakterens sinnstilstand. Det er viktig for mitt uttrykk å jobbe i serier. Bildene står i dialog med hverandre, og utfyller hverandre gjensidig.

 

Bildene er produsert som Gicléetrykk med arkivbestandig blekk på syrefritt Hahnenmühle Fine Art 195-grams akvarellpapir. De er signert og nummerert i et begrensede opplag. De lages også som Gicléetrykk på aluminiumsplate.

Tonje Røseth

 

About my work

Art makes visible- exploring boundaries

I work mainly with a study of the borderland between the figurative and the non-figurative in my art. The images are characterized by strictly formal compositions consisting of color, surfaces and lines, and show experiences related to nature and culture.

 

The starting point for the compositions is always something specific. The series "Gradations no.1-25", for example, is inspired by a series of pictures of a sunset on Ischia, and "Darkness` Grasp` 1/5" of a photo series from the Sea outside Naples. I try to find a direct and authentic expression that represents inner feelings and that which lies in our subconscious.

 

I often record changes from the same place from time to time, or from season to season. The poetry in the span between light and dark is essential. can be taken from a range of places, including private gardens, backyards, parks, forests, and airports: "I take pictures to explore borders."

 

The interpretation of the images is not given by the subject, but is developed in dialogue between the image and the viewer. The colors and their impact on each other are important. Its message varies with the way the light falls and with the viewer's state of mind. It is important for my expression to work in series. The pictures are in dialogue with each other and complement each other.

 

Tonje Røseth