Om mitt arbeid:

Kunst gjør synlig-å utforske grenser

 

Jeg arbeider hovedsakelig med en undersøkelse av grenselandet mellom det figurative- og det non-figurative i mitt kunstnerskap. Bildene karakteriseres ofte av strengt formale komposisjoner bestående av farge, flater og linjer. Utgangspunktet for komposisjonene er alltid noe konkret. 

Jeg forsøker å finne et direkte og autentisk uttrykk som representerer indre følelser/ det som ligger i vår underbevissthet: ”Jeg tar bilder for å utforske grenser.” 

 

Fortolkningen av bildene er ikke gitt av motivet, men vokser fram i dialog mellom bildet og betrakteren. Fargene og deres innvirkning på hverandre er viktig. Dets budskap varierer med måten lyset faller på og med betrakterens sinnstilstand. Det er viktig for mitt uttrykk å jobbe i serier. Bildene står i dialog med hverandre, og utfyller hverandre gjensidig.

 

Bildene er produsert som Gicléetrykk med arkivbestandig blekk på syrefritt Hahnenmühle Fine Art 195-grams trykkepapir. De er signert og nummerert i et begrensede opplag. De lages også som Gicléetrykk på aluminiumsplate.

Tonje Røseth

 

About my work

Art makes visible- exploring boundaries

 

I work mainly with a study of the borderland between the figurative and the non-figurative in my art. The images are characterized by strictly formal compositions consisting of color, surfaces and lines, and show experiences related to nature and culture.

 

The starting point for the compositions are always something specific like looking at a Sunset or some Clouds. I try to find a direct and authentic expression that represents inner feelings and that which lies in our subconscious.

 

I often record changes from the same place from time to time, or from season to season. The poetry in the span between light and dark is essential, and the Photos can be taken from a range of places, including gardens, backyards, parks, seas, and airports: "I take pictures to explore borders."

 

Tonje Røseth