CV-short

 

CV- på norsk:

Jeg er født i Oslo (1967), er oppvokst på Hadeland og bor og arbeider i Oslo. Utdannelsen er fra Statens håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (Cand.Art) og ILS, UIO (master i Utdanningsledelse. 

 

Jeg har mange separat- og kollektivutstillinger bak meg, blant annet ved Oppland-, Akershus- og Telemark Kunstnersenter. Jeg har deltatt en rekke ganger ved Statens Høstutstilling og Østlandsutstillingen, og er blant annet innkjøpt av det Kongelige slott. Jeg uttrykker meg hovedsakelig gjennom grafikk og foto.

Jeg har gjennom årene mottatt en rekke priser og statlige kunststipend, og er medlem av Norske Grafikere og Norske Billedkunstnere. 

 

Tonje Røseth

 

 

CV- in english:

I was born i Oslo, grew up in Hadeland and live and work in Oslo. The education is from The Norwegian Art- and handicraft school of Oslo, and ILS, UIO. I have a number of collective and separate exhibitions behind me, including Oppland-, Akershus- og Telemark  Kunstnersenter.

I have participated many times at Statens Høstutstilling og Østlandsutstillingen, and have among other things been purchased by the Royal Palace of Oslo. I express myself mainly through graphics and photo.

 

I have received a number of awards and state art scholarships over the years, and is a member of Norwegian Graphic Artists and Norwegian Visual Artists.

 

Tonje Røseth